Одбор РЈ "Београдски венац"

Узелац Светлана

председник

Контролор (11040 Београд 33)

Ђурковић Ненад

потпредседник

Поштар (11250 Београд 92)

Јелић Весна

секретар

Контролор (11040 Београд 33)

Новичић Вања

члан одбора

Контролор (11450 Сопот)

Јовановић Јасмина

члан одбора

Техничар за шалтерске послове 2 (11550 Лазаревац)