Програм деловања Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије

slide2Овим програмом Синдикат „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије прописује и дефинише темељна начела и циљеве рада синдиката. Рад и деловање Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ поште Србије усмерено је ка остваривању циљева прописаних овим програмом и мора бити у сагласности са његовим садржајем.
Главни одбор синдиката на темељу овог програма доноси план деловања за сваку годину.

 

 Синдикат „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије ради на остварењу циљева из овог програма деловањем на основна подручја:

- Побољшање материјалног положаја запослених
- Побољшање услова и процеса рада
- Заштита и безбедност на раду
- Правна заштита
- Социјална давања

Примарни циљеви:

У складу са подручијима и могућностима деловања Синдикат „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије се залаже и делује ка остварењу следећих циљева: Побољшање материјалног стања запослених у ЈП „Пошта Србије“, увођење довољног броја извршилаца у технологији, остваривање права на додатак за отежане услове рада на радним местима поштар 1, поштар 2 и постекспрес достављач, безбедност и услови рада шалтерских радника, право на превентивну рехабилитацију запослених, право на достојанствен рад свих запослених који ће бити адекватно цењен и награђен, израда новог Правилника о нормама и статистици (реалне норме које запослени могу да остваре), измена и допуна постојећих прописа у циљу побољшања услуга и рада запослених.

Оперативни циљеви:

Успостављање дијалога са пословодством предузећа, ширење чланства, формирање одбора синдиката у свим Радним јединицама предузећа, формирање одбора регија у свим регијама, обука представника синдиката, успостављање сарадње са другим синдикатима у предузећу, успостављање контакта са међународним синдикалним организацијама.

Редовне делатности:

Сугерисање на неправилности у процесу рада у циљу заштите интереса запослених, поштовање Колективног уговора и Закона о раду, правна заштита чланова по пријавама о повреди радне обавезе и повреди радне дисциплине, правна заштита у случајевима отпуштања с посла, социјална давања.
Под социјалним давањима подразумева се: Рођење детета, смрт чланова породице и друга давања прописана Стаутом Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије.

Ванредне делатности:

У веома тешким ситуацијама када пословодство предузећа игнорише напоре синдиката ка решењу конкретног проблема, Главни одбор Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије доноси одлуку о ступању у штрајк у складу са законом и прописима, доноси одлуку о тужби против предузећа или пословодства пред надлежним судом.

Закључак:

Спровођење овог програма је темељ деловања Синдиката „СОЛИДАРНОСТ“ Поште Србије. Циљеви садржани у њему ће се временом разрађивати и допуњавати. Синдикат ће се свим расположивим средствима борити да запослени остваре право на достојанствен рад.

Председник:

Тин Антић

 

Потпредседник:

Владимир Ђокић

 

Секретар:

Немања Митровић