Синдикат је регистрован у Министарству за Рад, Социјалну Политику и Запошљавање у јуну 2014. године, а званично је почео са радом у августу. Синдикат је основан због незадовољства радника стањем у ЈП „Пошта Србије“ и радом репрезентативних синдиката. Сматрали смо да је стање изузетно тешко и да се нешто мора урадити по том питању, а једини легитиман и правно ваљан начин је оснивање синдиката који неће бити мртво слово на папиру, већ ће покушати нешто заиста и да промени.

 

У септембру смо у сарадњи са још два нерепрезентативна синдиката покренули питање исплате зараде из добити за 2013. годину. Морали смо да запретимо протестом и штрајком што је довело до доношења Одлуке Надзорног одбора предузећа о исплати исте.

 

Покренули смо низ питања као што су:

- Норме за поштаре и постекспрес достављаче (постоји низ нелогичности, није урачуната законом предвиђена пауза од најмање 30 минута за осмочасовно радно време).

- Увођење довољног броја извршилаца у технологију ( сви смо сведоци колики су проблем годишњи одмори на шалтеру и међу поштарима).

- Поштовање Колективног уговора (поштарима се нити евидентира нити рачуна прописана стимулација у случају деобе доставних реона).

- Поштовање Упутства о организацији доставног подручја које је прописала Дирекција за поштанску мрежу 2004. године, а тиче се доставних реона и самог организовања доставе.

- Међуљудски односи у појединим ЈПМ.

 

Остварили смо сарадњу са невладином организацијом „МОБИНГ НИШ“, а у циљу едукације представника синдиката и чланства о мобингу. Надамо се што скоријем одржавању семинара са темом злостављања на раду и дискриминације, а у циљу едуковања чланства. Препознавање мобинга и дискриминације је веома важно.