• izmeneKUПоводом израде новог Колективног уговора за ЈП "Пошта Србије" изнели смо наше предлоге за измену и допуну истог. Обзиром да су поједини чланови тренутног КУ били тако написани да послодавац има више простора "маневрисање" и слободе у односу на радника који је још више обесправљен у односу не претходне КУ. Првенствено ћемо тражити измене оних чланова КУ који могу донекле побољашти материјални статус запослених (повећање износа за топли оброк и регреса).Из истих разлога инсистираћемо да се члан КУ везан за

  • nedostatak      Због све чешћих притужби за недостатак основних материјала за рад, чему смо и ми у Синдикату свесни, јер сви ми сви радимо у технологији, осетили смо дужност и обавезу да се обратимо Функцији економских послова и набавки. Ми, као синдикат, сматрамо да је то последица неодговорног и непрофесионалног приступа послу од стране наделжних служби. Недопустиво је да у овако успешном предузећу радници сами, од својих

  • Синдикат Солидарност је склопио повољан уговор са туристичком агенцијом Вива травел. Агенција нуди попусте за запослене 5-7%, као и могућност плаћања на рате путем административне забране. Комплетну понуду можете видети на

  •  

    redposta

    Поводом примедби запослених у технологији на компликован процес извршења одређених услуга, који проузрокује стварање великих гужви, отежава реализацију усулуга и компликује односе са корисницима, послали смо допис директору предузећа Милану Кркобабићу. У овом допису смо указали на само неке од проблема са којима се запослени у технологији најчешће сусрећу. Надамо се да ће директор озбиљно размотрити овај допис и у сарадњи са функцијама (дирекцијама) које су надлежне за сваки од ових проблема направити кораке у решавању истих како би се и овако мањи број извршилаца мало растеретио и како би се олакшао