etika ili nesto drugoНадзорни одбор ЈП “Пошта Србије” је на својој седници одржаној 29. октобра 2019. године усвојио нови Кодекс пословне етике Јавног предузећа “Поште Србије”.
Бројне одредбе које се налазе у поменутом Кодексу су супротне Колективном уговору, Закону о раду и суспендује запосленима у Предузећу оновна људска права и слободе грађана која су им загарантована Уставом Републике Србије.
Овај срамни акт Надзорног одбора Јавног предузећа “Пошта Србије” је покушај да се, ми запослени, сагласимо са свим актима пословодства и да давањем сагласности путем потписивања изјаве у писаном облику, легализујемо све њихове будуће незаконите и противуставне радње и дела а тиме им својим пристанком дамо легитимитет за све радње, акте и одлуке које у предстојећим данима намеравају да предузму, обзиром да крајем новембра истиче рок за завршетак преговора Радне групе која су након мартовских догађања (исказивање незадовољства запослених лошом материјалном ситуацијом), уз гаранције Владе Републике Србије оформљена са циљем да се постигне договор између радника и пословодства Предузећа а у вези са повећањем зарада, запошљавањем неопходних извршилаца у технолошком делу и као и других захтева које су тема преговора.
Будући да пословодство Предузећа за све време преговора није показало било какаву вољу да се постигне компромис нити било какав договор, као и да није учинило ништа од оног што се обавезало (систематизација радних места) досетили су се да нас посредно, путем новог Кодекса, ограниче и да нам “вежу руке” у овој нашој борби да постигнемо боље услове рада и повећање зарада које је далеко од републичког просека личних примања.
Синдикат Солидарност Поште Србије ће у наредним данима, свим доступним правним средствима које нам стоје на располагању покушати да оспори законитост и уставност новог Кодекса а утврђивање одговорности ћемо препустити надлежним органима.
Потписивањем Кодекса не чините никакву штету јер је члан 1. Закона о раду веома јасан у смислу прописа којим документима се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа.