veci prihod veca plataВећи приход - већа плата

Процену повећања прихода, на основу повећања цена услуга, смо покушали да израчунамо по подацима из Програма пословања ЈП Пошта Србије за 2019. годину.
Израчунавајући процентуално повећање цена по стопама масе, дошли смо до податка да је цена услуга, у просеку, порасла за око 16%. Како имамо нове стопе масе, од 21 до 50 грама и од 51 до 100 грама, узели смо у обзир мању стопу за израчунавање процента, што је резултирало 'негативним повећањем'. У ову процену узет је у обзир минимум.

Процену можете видети на сликама: