postujte dogovorРаднички бунт, самоорганизовање, спонтано изражавање незадовољства лошим материјалним статусом, назовите како хоћете, десило се, састанак један, други, договор један, други, солидарна помоћ, повећање зараде, следи...
Шта смо пропустили? Услов свих услова за почетак преговора, договора је да НИКО од запослених који су на ма који начин учествовали у догађањима не трпи никакву одмазду...Да ли је баш тако?
Пре ће бити да су се самопроглашени "господари" малко заиграли, све под познатом дефиницијом потреба посла. Господо, прст на чело! НИКО не сме да трпи последице! Гаранције су добијене, исте кршите из дана у дан, мислите да је Пошта Србије затворен систем, да за такво што нико неће сазнати...
Захтевамо од одговорних да овај прогон одмах зауставе.
                      КО ИМА ВОЉЕ ИМА И НАЧИНА!