slide2Након исказивања незадовољства својим материјалним и социјалним положајем и избором радне групе која нас представља у преговорима позвани смо да дамо мишљење и коментар на учињено.
Става смо да се синдикати не мешају и ни на који начин не утичу на сам рад групе јер је оно што се десило само и једино заслуга запослених као и да је избор радне групе воља већине.
У овом тренутку има задовољних и незадовољних учињеним, али ако узмемо у обзир да последњих петнаестак година ниједан синдикат иако је било разних искрених покушаја није успео да избори ништа више од зараде из добити која нам свакако припада сматрамо да је ово један велики успех и помак у радничком самоорганизовању. За сад преговоре сматрамо успешним из разлога да се мењају чланови 42, 43, 44 Колективног уговора односно да ће се зарада из добити,не само исплата за 2018. годину, исплаћивати у линеарном износу сразмерно времену проведеном на раду. Допуну КУ чланом 86а везан за исплату помоћи онима са основном зарадом до 50000,00 динара, сматрамо да је на неки начин добро као једнократно решење за запослене због веома малих зарада али не и као и дугорочно. Обзиром да ће се састанци и преговори радне групе наставити и у циљу изналажења модела за повећање зараде, увидом у финансијске извештаје и уверења Владе РС верујемо да ће до тога доћи.

Поверење у колеге који чине радну групу и који нас све представљају никад нисмо доводили у питање и знамо да имају довољно знања, воље и упорности да овај велики и веома одговоран посао изнесу у корист свих нас. Од Синдиката Солидарност имају и увек ће имати безрезервну подршку и као до сад наставићемо да пружамо логистичку помоћ кад год им се укаже потреба.
Синдикат Солидарност ће наставити са својим активностима и радом на терену на побољшању услова рада, побољшању социјалног и материјалног положаја и радноправној заштити како својих чланова тако и свих осталих запослених у Предузећу уз стриктно не мешање у рад радне групе.
Ставови и мишљења Синдиката су једино она која су истакнута на нашем сајту и на званичној фејсбук страници. Сва лична мишљења и ставови на било ком другом месту су само то, лична и никако не могу бити повезани са синдикатом.