odgovorГлавни адут Функције за поштанску мрежу, који користи као разлог да се у доставим поштама не дозволи додела нових рејона, је време задржавања поштоноша на рејону које се мери коришћењем Андроид апликације. У одговорима на Захтеве за уједначавање оптерећености доставних рејона акценат се ставља на просечно време задржавања поштоноша, иако се у Упутству нигде не спомиње просечно време као параметар. (ПИТАЊЕ) - (ОДГОВОР)

Тражимо ОБЈАШЊЕЊЕ мерења времена задржавања поштоноша на рејону, у ком тренутку стартује апликација, да ли је то време изласка из поште или уласка на рејон.

На који начин се евидентира време предвиђено за пут до рејона и назад, иако се зна да има рејона који су удаљени од поште преко 10 км. Има мноштво случајева где поштоноша има предвиђен начин кретања пешке, бицикл, али поштоноше често због велике количине материјала користи свој приватни аутомобил за пренос пошиљака што скраћује време проведено на путу. Овоме поштоноше прибегавају, јер Пошта често није у стању да им обезбеди превозно средство или адекватно превозно средство.

Такође због повремених кашњења размене, поштоноше излазе касније на рејон па се због тога касније и враћају, повремено после 16 часова, тако да апликација не бележи време задржавања после тог времена. Често поштоноше на ПП уговору немају андроид телефоне, тако да се њихово задржавање и не мери. Апликација би могао да буде користан алат, када се отклоне уочени недостаци, а до тада очекујемо од Функције примену важећег УПУТСТВА за организацију доставног подручја.

НАСТАВИЋЕ СЕ...