veciti problem dostavaПриликом формирања доставних рејона, не узимају се у обзир сви параметри који су предвиђени Упутсвом за организацију доставног подручја, већ само поједини. Стварањем оваквих рејона ствара се привид уштеде у броју достављача и броју превозних средстава. Када сагледамо последице које су произашле из овакве организације, видећемо да се управници и контролори боре свакодневно са организацијом доставе и тако занемарују своје основне дужности, што често изазива незадовољство радника. Није редак случај да управници и контролори одлазе на доставу како би вршили уручење нагомиланих пошиљака. За то време њихов посао се пребацује на друге, али одговорност и даље остаје на њима. Овакве ситуације су на уштрб квалитета, јер је сваког дана све више пошиљака којима се прекорачују рокови.

Честим изменама поштоноша ствара се додатно и незадовољство корисника. Из праксе је уочено да поштоноше који дуже обављају посао на једном рејону, врше то квалитетније и често без рекламација. Сваки рејон има своје специфичности, тако да је веома тешко свакодневно правити нове планове. Посебно приградски рејони имају проблеме са обележавањем кућних сандучића, дуплим називима улица, дуплим кућним бројевима и низом других проблема... Гломазни рејони отежавају организовање замене, када поштоноше треба да користе свој годишњи одмор или оду на боловање, јер повећањем километраже рејон излази из опсега одговарајућег превозног средства, а није увек могуће променити превозно средство из више разлога. Први је што га у резерви уопште нема, други што по врсти градње није могуће користити превозно средство. На појединим рејонима нису додељена превозна средства ни оним поштоношама којима по Путном листу следују. За лоше стање у достави, поштари криве контролоре, контролори управнике, управници службе у својим РЈ... Време је да престанемо да тражимо кривце и да оптужујемо једни друге већ да се сви покренемо и ствари преокренемо. За Пошту још увек има наде, јер има поверење својих корисника, а има још увек добрих радника који желе да њихово предузеће виде као успешну и модерну фирму која води бригу о својим радницима, који су јој и помогли да има овакав углед у друштву.