На заједничком штрајкачком одбору дефинисани су захтеви према Оснивачу, који су упућени председнику Владе Србије и председнику Републике Србије.

Дописе са захетвима можете прочитати у прилозима испод.

Захтев упућен председнику Владе Србије

Захтев упућен председнику Републике Србије