На заједничкој седници штрајкачких одбора свих синдиката који делују у Предузећу, који је одржан 05.03.2018. године, једногласно је донета одлука о формирању заједничког Штрајкачког одбора, кога чине следећи представници синдиката:
1. Александар Павловић,
2. Славко Топалов
3. Бранко Калајановић
4. Горан Лазић
5. Славко Новаков
6. Драган Станковић
7. Бојана Милојевић
8. Снежана Марковић

9. Александар Титовић
10. Тахир Адемовић
11. Драган Јанковић
12. Славољуб Минчић
13. Зоран Павловић
14. Дејан Боговац
15. Радован Тешић
16. Тин Антић
17. Васо Узелац
18. Војислав Антић

Заједнички Штрајкачки одбор ће на наредној седници, која ће се одржати 07.03.2018. године, дефинисати конкретне захтеве према Влади Републике Србије и пословодству.
Том приликом ће бити дефинисани динамика и начин реализације договорених активности.

ЗАЈЕДНИЧКИ ШТРАЈКАЧКИ ОДБОР СИНДИКАТА