rehabilitacijaСиндикат "Солидарност" Поште Србије је упутио захтев генералном директору ЈП "Пошта Србије" за увођење систематских прегледа и плаћене рехабилитације за све запослене, којима је то потребно.

 

Сматрамо да је здравствена заштита запослених веома запостављена и да се овој теми мора посветити велика пажња. Није мали број случајева да запослени долазе на радна места болесни, јер је "боловање" ставка коју већина запослених, због материјалне ситуације, себи не може да "приушти". Такође, задаци и обим посла који запослени морају да обављају, како због "притиска" надређених, тако и због недостатка извршилаца (нарочито у време годишњих одмора), представљају још један од ризика за њихово психофизичко стање. Увођењем редовних систематских прегледа и рехабилитације би овај проблем бар у одређеној мери ублажили, што је први корак у његовом решавању.

Мишљења смо да ЈП "Пошта Србије" има могућности и средстава да спроведе овај вид заштите радника. Потребно је само да руководство нашег предузећа покаже мало "добре воље" да ово спроведе у дело, као и да оспособи објекте у свом власништву за рекреацију и опоравак запослених.

Допис у целости можете прочитати ОВДЕ.