pauzaЗапослени из РЈ Земун су нам се усменим путем обратили и указали да у тој РЈ постоје  велики проблеми са коришћењем годишњих одмора. Наиме, указано нам је да се ограничава трајање годишњих одмора на максимално две недеље, што је у ствари законски минимум (члан 73. тачка 2. ЗОР) и да се не поштује план коришћења годишњих одмора што даље значи да одговорни запослени  у РЈ не поштују или не познају Колективни уговор и Закон о Раду.

Такође, указано нам је да се радницима ускраћује право на коришћење законом прописане паузе у трајању од 30 минута (члан 64. тачка 1. ЗОР; члан 20. тачка 1. КУ за ЈП Пошта Србије). Сматрамо да запослени у технологији нису криви због недостатка извршилаца и да "због потреба посла" не сме да се крши законом загарантовано право запослених на одмор (пауза) у току трајања радног времена.

Због свега наведеног обратили смо се захтевом директорки РЈ "Земун" да предузме све што је у њеној моћи да се ови проблеми реше на обострано задовољство. 

 

Захтев можете прочитати ОВДЕ.