• neki smo hteliИако нам је синдикално деловање загарантовано МОР (бр конвенције 135), Уставом РС, Законом о раду и Споразумом који имамо са Предузећем, нама као организацији се свакодневно ускраћују права.
  Зашто нас Пословодство не воли и зашто нас упорно дискриминише просудите сами.
  Имали смо жељу да проблеме са Пословодством решимо мирним путем и обратили смо се Агенцији за мирно решавање спорова. Добисмо и одговор, достављен нам је закључак о обустави поступка мирног решавања колективног радног спора који каже "ЈП Пошта Србије је дописом број 2019-190018 од 29.11.2019. године, обавестила Агенцију да не прихвата мирно решавање радног спора."
  Одбијањем решавања проблема МИРНИМ ПУТЕМ наша средства борбе су ограничена и остало нам је да се обратимо надлежној институцији, што ћемо и урадити.
  Господо из Пословодства, видимо се.

  ODGOVOR (PDF)

 • etika ili nesto drugoНадзорни одбор ЈП “Пошта Србије” је на својој седници одржаној 29. октобра 2019. године усвојио нови Кодекс пословне етике Јавног предузећа “Поште Србије”.
  Бројне одредбе које се налазе у поменутом Кодексу су супротне Колективном уговору, Закону о раду и суспендује запосленима у Предузећу оновна људска права и слободе грађана која су им загарантована Уставом Републике Србије.
  Овај срамни акт Надзорног одбора Јавног предузећа “Пошта Србије” је покушај да се, ми запослени, сагласимо са свим актима пословодства и да давањем сагласности путем потписивања изјаве у писаном облику, легализујемо све њихове будуће незаконите и противуставне радње и дела а тиме им својим пристанком дамо легитимитет за све радње, акте и одлуке које у предстојећим данима намеравају да предузму, обзиром да крајем новембра истиче рок за завршетак преговора Радне групе која су након мартовских догађања (исказивање незадовољства запослених лошом материјалном ситуацијом), уз гаранције Владе Републике Србије оформљена са циљем да се постигне договор између радника и пословодства Предузећа а у вези са повећањем зарада, запошљавањем неопходних извршилаца у технолошком делу и као и других захтева које су тема преговора.
  Будући да пословодство Предузећа за све време преговора није показало било какаву вољу да се постигне компромис нити било какав договор, као и да није учинило ништа од оног што се обавезало (систематизација радних места) досетили су се да нас посредно, путем новог Кодекса, ограниче и да нам “вежу руке” у овој нашој борби да постигнемо боље услове рада и повећање зарада које је далеко од републичког просека личних примања.
  Синдикат Солидарност Поште Србије ће у наредним данима, свим доступним правним средствима које нам стоје на располагању покушати да оспори законитост и уставност новог Кодекса а утврђивање одговорности ћемо препустити надлежним органима.
  Потписивањем Кодекса не чините никакву штету јер је члан 1. Закона о раду веома јасан у смислу прописа којим документима се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа.

 • Novo UputstvoДошли смо до радне верзије Упутства за организацију доставног подручја. Обзиром да је овај документ најважнији и највише се тиче запослених на пословима доставе и више него нам је драго да документ поделимо са вама. Наше мишљење и запажања у вези са Упутством ћемо изнети у наредним данима.

  Још једном напомињемо да је ово радна верзија и да документ није комплетан.

  Документ можете прочитати и преузети ОВДЕ.

 • veci prihod veca plataВећи приход - већа плата

  Процену повећања прихода, на основу повећања цена услуга, смо покушали да израчунамо по подацима из Програма пословања ЈП Пошта Србије за 2019. годину.
  Израчунавајући процентуално повећање цена по стопама масе, дошли смо до податка да је цена услуга, у просеку, порасла за око 16%. Како имамо нове стопе масе, од 21 до 50 грама и од 51 до 100 грама, узели смо у обзир мању стопу за израчунавање процента, што је резултирало 'негативним повећањем'. У ову процену узет је у обзир минимум.

  Процену можете видети на сликама: